Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘Прехвърляне на недвижим имот’

Прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане

ДОГОВОР ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СРЕЩУ  ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗДРЪЖКА И ГЛЕДАНЕ Същност и предмет. С договора за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане, собственикът на имота / Прехвърлител/ прехвърля правото си на собственост върху имота на друго лице /Приобретател/, което поема задължение да полага грижи и да дава издръжка на […]

Коментирайте

Прехвърляне на недвижим имот

photo credit: corinne.schwarz Недвижим имот, придобит по време на брака срещу поемане на задължение срещу издръжка и гледане, става съсобственост на двамата съпрузи, независимо, че единият от тях е сключил договора. Недвижим имот, придобит по давност става съсобственост на двамата съпрузи ако придобивната давност е текла по време на брака. При дарение на недвижим имот, […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии