Кога ползвателят може да развали сделката, с която е прехвърлил собствения си имот

Кога ползвателят може да развали сделката, с която е прехвърлил собствения си имот 03Съобщение, изпратено чрез онлайн форма за контакт:

 Баща ми продава на брат ми недвижим имот с учредено пожизнено вещно право на ползване. Брат ми се опитва да го изгони, за да продаде имота, а той е единствено жилище за баща ми. Следствие на непрекъснат психически тормоз, баща ми иска да развали сделката. Какъв е реда?

Продължете към цялата статия…Кога ползвателят може да развали сделката, с която е прехвърлил собствения си имот

В кои случаи може да се сключи договор за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка

В кои случаи може да се сключи договор за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжкаМоже ли да се прехвърли недвижим имот, собственост на един от съпрузите на друг съпруг с договор за издръжка и гледане?

Няма пречка имот, лична собственост на един от съпрузите да бъде прехвърлен на друг съпруг срещу поемане на задължение за издръжка и гледане. По този въпрос е имало колебания в съдебната практика, с оглед съществуващото законово задължение между съпрузите, произтичащо от сключения помежду им брак, да се грижат един за друг. Колебанията  по този въпрос обаче вече са преодолени и окончателно се приема, че такива договори за напълно валидни и произвеждат желаното от страните правно действие.

Продължете към цялата статия…В кои случаи може да се сключи договор за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка