Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘прехвърляне на имот’

Кога ползвателят може да развали сделката, с която е прехвърлил собствения си имот

03Съобщение, изпратено чрез онлайн форма за контакт:  Баща ми продава на брат ми недвижим имот с учредено пожизнено вещно право на ползване. Брат ми се опитва да го изгони, за да продаде имота, а той е единствено жилище за баща ми. Следствие на непрекъснат психически тормоз, баща ми иска да развали сделката. Какъв е реда?

Коментирайте

В кои случаи може да се сключи договор за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка

Може ли да се прехвърли недвижим имот, собственост на един от съпрузите на друг съпруг с договор за издръжка и гледане? Няма пречка имот, лична собственост на един от съпрузите да бъде прехвърлен на друг съпруг срещу поемане на задължение за издръжка и гледане. По този въпрос е имало колебания в съдебната практика, с оглед […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии