Доброволна делба

Един от начините за ликвидиране на съсобственост  е чрез сключването на договор за доброволна делба.

Съсобствеността  по отношение на една вещ може да възникне от различни факти. Това може да стане чрез наследяване на една вещ от повече от един наследника. Може да произтича от прекратяване на брак  – когато между бившите съпрузи възниква съсобственост по отношение на вещи, придонити по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност. Възможно е  две и повече лица да са придобили заедно една вещ.

Продължете към цялата статия…Доброволна делба