Незаконно ли е да се задържа трудовата книжка след прекратяване на трудовия договор?

Незаконно ли е да се задържа трудовата книжка след прекратяване на трудовия договор?

     Често хората считат, че трудовата книжка е просто поредната бумага, която отлежава в някой прашен шкаф, и не придават особено значение на малкото парче хартия. А подобно отношение е погрешно, защото трудовата книжка всъщност е официален удостоверителен документ, съдържащ важна информация и удостоверяваща съществуването на определени факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, като например трудов стаж, работна заплата, прекратяването на трудови отношения и пр. и притежава доказателствено значение по смисъла на гражданското законодателство за фактите, отразени в нея.

Продължете към цялата статия…Незаконно ли е да се задържа трудовата книжка след прекратяване на трудовия договор?