Кой е последният момент за търсене на вземания за подобрения в недвижим имот

Кой е последният момент за търсене на вземания за подобрения в недвижим имотЧесто предмет на спорове стават подобренията, извършени в даден имот. Житейските ситуации са най-различни. Може да се касае за подобрения, извършени в съсобствен имот, придобит по наследство или след развод, за подобрения, извършени  от наемател на недвижим имот, изобщо причините могат да бъдат от различен характер. По правило лицето, извършило подобренията има право на вземане срещу собственика на имота за извършените подобрения.

Продължете към цялата статия…Кой е последният момент за търсене на вземания за подобрения в недвижим имот