Уважаеми читатели на блога, Желаем да Ви информираме за новия проект на кантората, който стартира от 16.08. 2013 година. Проектът е насочен в предоставеното на две групи от услуги, които считаме, че биха били от полза на широк кръг граждани. В рамките на този проект ще се предоставят безплатни консултации по правни въпроси в областта […]