Казус в кантората

Днес при мен дойде г-н М,  със следния въпрос:

Срещу него беше издаден преди седем години изпълнителен лист от банка за събиране на неплатени дългове по договор за кредит. Тъй като бил изминал достатъчно дълъг период на бездействие от страна на взискателя, вземането на банката било погасено по давност и за да отпадне същото г-н М.  предявил иск срещу банката.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората