Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘Поставяне под запрещение’

Как се извършват сделки с имущество на деца и на поставени под запрещение

Съгласно законът родителите управляват имуществото на детето в негов интерес. Това означава,  например, че родителите свободно могат да отдават под наем недвижим имот, собственост на детето за срок до три години.           За  извършване обаче на действия на разпореждане с недвижими имоти /например продажба/, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и […]

Коментирайте

Поставяне под запрещение

С поставянето под запрещение на едно лице неговата дееспособност се ограничава. Предпоставка за поставянето под запрещение е лицето поради душевна болест или слабоумие да не може да ръководи действията и постъпките си. Съществува пълно и ограничено запрещение. Поставянето под запрещение се извършва по съдебен ред. Подава се молба до окръжния съд, като молбата може да […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии