Казус в кантората

Може ли да се обяви предварителен договор за окончателен, без да е платена покупната цена

Днес при мен дойде г-н Ф. със следния проблем: Преди три месеца беше сключил предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата, на който се беше задължил да закупи апартамент срещу цена от 85 000 евро. Беше платил 10% от покупната цена при сключването на договора, а сделката не се беше състояла на уговорената дата.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората