Може ли да тече придобивна давност по отношение на имот, преди той да е въведен в експлоатация

По едно от делата, които водя възникна следния правен спор: от кой момент може да започне да тече придобивна давност по отношение на недвижим имот –  в случая – апартамент –  дали от момент на въвеждане на сградата в експлоатация, от който момент възниква правото имотът да се ползва според предназначението му или от  по-ранен момент – изграждането на сградата на етап „Груб строеж“. Въпросът всъщност е доста съществен и засяга немалък кръг лица, предвид обстоятелството, че  много често на практика се живее в имоти, находящи се в сгради, които не са въведени в експлоатация и в някои случаи минават много години докато документално се уреди статута на сградата.

Продължете към цялата статия…Може ли да тече придобивна давност по отношение на имот, преди той да е въведен в експлоатация