По едно от делата, които водя възникна следния правен спор: от кой момент може да започне да тече придобивна давност по отношение на недвижим имот –  в случая – апартамент –  дали от момент на въвеждане на сградата в експлоатация, от който момент възниква правото имотът да се ползва според предназначението му или от  по-ранен […]