1.Пренаписани задължения към Топлофикация Днес в кантората дойде клиент със следния проблем: Не беше плащал задълженията  си към Топлофикация от 2002 година насам. Беше получил писмо от Топлофикация, с което го канеха да плати задължения в размер над 17 000 лева. Направихме справка по абонатния му номер на сайта на Топлофикация, за да установим какви задължения […]