Доказване на договорни отношения чрез фактури

В отношения между фирми нерядко възникват спорове във връзка с извършена работа и нейното заплащане. Нерядко предмет на спор са отношения възникнали от договор за изработка, за доставка и други. Ситуацията изглежда така: едната страна е изпълнила задълженията си и очаква да й бъде заплатена работата. Насрещната страна оспорва работата да е била възложена, извършена точно или приета. Как се доказват твърденията на спорещите страни: наличието на договорни отношения обикновено се доказва с  писмен договор. Има случаи обаче, в които страните не сключват писмен договор, а и такива случаи, в които една от страните /обикновено фирма/ твърди, че подписът не е положен от правоимащо лице / не е положен например от управителя на фирмата/.

Продължете към цялата статия…Доказване на договорни отношения чрез фактури