Захранване на сметка

„Ако съм дал пари на заем по банков път като в основанието за плащане на сумата е записано „захранване на сметка“, може ли да се доказва, че парите са дадени на заем или съм ги „подарил“ и няма смисъл да правя каквото и да било, за да си ги върна обратно?“-  Такова запитване получих по електронната поща преди известен период от време.

Често, между близки и приятели се дават заеми, без да са сключени писмени договори за това. Отношенията са такива, че страните считат за ненужно, дори неудобно,  оформянето на каквито и да било договорености в писмен вид, понеже считат, че си  имат достатъчно доверие помежду си и поставянето на въпроса за подписване на какъвто и да било договор,  бил обидило другата страна.

Продължете към цялата статия…Захранване на сметка