Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘осиновяване’

Кога се налага да осиновиш собственото си дете

Много са случаите на родени деца по време на брак или до изтичане на триста дни от прекратяването на брака, които не са заченати от съпрузите на майката, а от друга извънбрачна връзка. В този случай по презумпция се смята, че баща на детето е съпругът, респективно бившият съпруг на майката. Това законово предположение е […]

Коментирайте

Осиновяване на дете без вписване на регистри на осиновявани и осиновяващи

В предходна статия относно осиновяване на дете, беше разгледан въпросът как да се осинови дете при условията на пълно осиновяване от кандидат-осиновители, които нямат  никаква връзка с осиновяваните деца, като беше отбелязано, че кандидат-осиновителите и децата следва да бъдат вписани в регистър на осиновявани и осиновяващи, за да може осиновяването да се извърши.

Коментирайте

Осиновяване на дете. Ето каква е процедурата

За осиновяване на дете е необходимо да се премине през законово уредена процедура за това. Кандидат-осиновителите, които желаят да осиновят дете, се вписват в специален регистър. Децата, които могат да бъдат основявани при условията на пълно осиновяване също се вписват в отделен регистър. Действа Съвет по осиновяванията, който разглежда досиетата на кандидатите и тези на децата […]

Коментирайте

  
Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии