Кога се налага да осиновиш собственото си дете

osinovqvane_deteМного са случаите на родени деца по време на брак или до изтичане на триста дни от прекратяването на брака, които не са заченати от съпрузите на майката, а от друга извънбрачна връзка. В този случай по презумпция се смята, че баща на детето е съпругът, респективно бившият съпруг на майката. Това законово предположение е оборимо, като майката може в едногодишен срок от раждането на детето да предяви иск, за да установи, че баща на детето не е нейния съпруг или бивш такъв. От друга страна съпругът може да предяви иск в едногодишен срок от узнаване за раждането, за да установи, че детето не е могло да бъде заченато от него.

Продължете към цялата статия…Кога се налага да осиновиш собственото си дете

Осиновяване на дете без вписване на регистри на осиновявани и осиновяващи

В предходна статия относно осиновяване на дете, беше разгледан въпросът как да се осинови дете при условията на пълно осиновяване от кандидат-осиновители, които нямат  никаква връзка с осиновяваните деца, като беше отбелязано, че кандидат-осиновителите и децата следва да бъдат вписани в регистър на осиновявани и осиновяващи, за да може осиновяването да се извърши.

Продължете към цялата статия…Осиновяване на дете без вписване на регистри на осиновявани и осиновяващи

Осиновяване на дете. Ето каква е процедурата

За осиновяване на дете е необходимо да се премине през законово уредена процедура за това.

Кандидат-осиновителите, които желаят да осиновят дете, се вписват в специален регистър. Децата, които могат да бъдат основявани при условията на пълно осиновяване също се вписват в отделен регистър.

Действа Съвет по осиновяванията, който разглежда досиетата на кандидатите и тези на децата като за всяко дете търси подходящ осиновител, водещ е интересът на детето.

На кандидат – осиновителите се предлагат деца за осиновяване. Те могат да приемат или да откажат да осиновят предложеното им дете като ако решат да осиновят, подават молба за осиновяване до окръжния съд.

Продължете към цялата статия…Осиновяване на дете. Ето каква е процедурата