Осиновяване на дете без вписване на регистри на осиновявани и осиновяващи

В предходна статия относно осиновяване на дете, беше разгледан въпросът как да се осинови дете при условията на пълно осиновяване от кандидат-осиновители, които нямат  никаква връзка с осиновяваните деца, като беше отбелязано, че кандидат-осиновителите и децата следва да бъдат вписани в регистър на осиновявани и осиновяващи, за да може осиновяването да се извърши.

Продължете към цялата статия…Осиновяване на дете без вписване на регистри на осиновявани и осиновяващи