Защо, кога и как да сключим предварителен договор?

Настоящото изложение е с оглед сключването на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот,  макар че доста от написаното ще бъде валидно и за други видове предварителни договори, като например предварителен договор за замяна на недвижим имот, за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане или пък за покупко-продажба на МПС. Последно споменатите договори имат свои специфични особености, поради които не се срещат твърде често в практиката.

Продължете към цялата статия…Защо, кога и как да сключим предварителен договор?