Не е необходимо решение на Общото събрание на ООД за продаване и купуване на недвижим имот от името на Дружество с ограничена отговорност. Управителят, в качеството си на представляващ и управляващ дружеството има право да извърши сделката, без за това да е взето решение на Общото събрание.  –  Това е окончателният извод, до който са […]