В последно време много кредити към банки не могат да бъдат погасявани от длъжниците своевременно, което се дължи на различни фактури, обикновено, включително и на икономическата ситуация в страната. Много  вземания по кредити  за обезпечени чрез ипотеки на недвижими имоти в полза на банките. Длъжниците или лицата, които са ипотекирали своя имот за обезпечение на […]