Кой има право на обезщетение за вреди от некачествено строителство

Кой има право на обезщетение за вреди от некачествено строителство

В случай, че в рамките на законоустановените гаранционни срокове, настъпят вреди от некачествено строителство, право да търсят обезщетение имат собствениците на имотите. Всеки собственик има право да търси обезщетение за вредите, които търпи, без значение  дали  има сключен договор със строителя или не. Няма причина собственикът да се безпокои, че не може да търси отговорност от строителя понеже, не е придобил имота от него, а от трето лице. И в двата случая, собственикът има право на обезщетение, защото той – крайният купувач е този, който търпи вредите в резултат на некачественото строителство.

Продължете към цялата статия…Кой има право на обезщетение за вреди от некачествено строителство