Напускане на управител или съдружник на ООД

napuskane-na-upravitel

Съдружник сте и/или управител на дружество с ограничена отговорност. По една или друга причина жеалете да прекратите участието си в дружеството, но не намирате съдействието на останалите съдружници да Ви осовободят от заемания пост и се питате какво можете да направите. Докато участието Ви в дружеството е възникнало по волята на съдружниците, сега същите лица отказват да дадат съгласието си за прекратяване на Вашето участие. Вече говорихме по темата за напускане на съдружник, но днес ще дам повече информация по въпроса, както и ще засегнем случаите, когато напускащият е управител.

В случай, че Вие сте само съдружник във фирмата, без да сте и управител, то тогава можете да отправите писмено предизвестие за напускането на дружеството. С изтичане на тримесечен срок от датата на получаване на уведомлението от страна на дружеството, Вашето участие в същото като съдружник се прекратява. Писменото предизвестие за прекратяване трябва да стигне до знанието на другите съдружници Това може да стане с писмо с обратна разписка или чрез нотариална покана или по всеки друг начин, който да удостоверява по безспорен начин, че Вашето уведомление е достигнало до знанието на съдружниците. Считам, че с оглед доказването на обстоятелството, че уведомлението е стигнало до занието на другите съдружници, най-удобно е, същото да бъде обективирано в нотариална покана.

Продължете към цялата статия…Напускане на управител или съдружник на ООД