С електронен фиш се установява извършено нарушение на правилата , уредени в Закона за движението по пътищата и същевременно се налага  административно наказание. Процедурата по установяване на нарушението и налагането на наказанието  се разграничава от общия случаи при извършване на нарушения на Закона а за движението по пътищата ,когато контролните органи по движението по пътищата […]