КАКВО СЕ ПРАВИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ

elektronen_fish

С електронен фиш се установява извършено нарушение на правилата , уредени в Закона за движението по пътищата и същевременно се налага  административно наказание. Процедурата по установяване на нарушението и налагането на наказанието  се разграничава от общия случаи при извършване на нарушения на Закона а за движението по пътищата ,когато контролните органи по движението по пътищата установяват извършеното нарушение чрез съставянето на акт за установяване на  нарушението, въз основа, на който акт  впоследствие се издава наказателно постановление, с което се налага наказание за извършеното нарушение.

 

Продължете към цялата статия…КАКВО СЕ ПРАВИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ