Кой е крайният момент, в който може да се предяви претенция за присъждане на лихви за забава Днес при мен дойде г-жа Мария, която беше изключително притеснена относно следния въпрос: Била сключила граждански договор за предоставяне на консултантски услуги, по силата, на който се била задължила да консултира едно дружество срещу заплащане на абонаментно месечно […]