Важи ли пълномощното

palnomoshtnoКаквито  правни действия човек може да извърши лично, същите може да извърши и чрез пълномощник. Пълномощното има действие до изтичането на определен срок,  ако е ограничено със срок, до оттеглянето му или до смъртта на упълномощителя, ако той е физическо лице.

Продължете към цялата статия…Важи ли пълномощното