Как се разпределят разходите между етажните собственици за общите части на сградата

flatШопови пак не дадоха пари за поправката на покрива. Трети месец касиерът не можеше да събере дължимата сума от тях.  Или нямаха пари, или никой не му отваряше, когато звънеше на вратата. Тази вечер касиерът позвъня на вратата  на жилището им към осем и половина.  Чу, че  Шопови се прибраха преди малко. Отвори Шопов, който видимо беше вече почерпен и като видя касиера направо се нахвърли върху него.

Продължете към цялата статия…Как се разпределят разходите между етажните собственици за общите части на сградата