Правото на собственика, ипотекирал свой имот за обезпечение на чужд дълг

Възможно е да бъде учредена ипотка  върху недвижим имот от собственика  на имота за обезпечение на  чужд дълг. Това се случва често на практика, обикновено при отпускане на кредити от банки когато лицето , на което е отпуснат кредитът, няма достатъчно имоти, които да служат като обезпечение  при неплащане на задължението.

 При  неплащане на задължението на главния длъжник кредиторът може да  насочи изпълнението срещу чуждия имот, ипотекиран за обезпечение на задължението, поето от длъжника. За да насочи кредиторът изпълнението срещу чуждия ипотекиран имот, не е необходимо кредиторът да се е снабдил с изпълнителен лист срещу лицето, ипотекирало имота си. Достатъчно е Кредиторът да се е снабдил с изпълнителен лист срещу главния длъжник.

В много от случаите от момента на ипотекирането на имота до момента, в който изпълнението бъде насочено срещу имота настъпват значителни подобрения в имота. Възможно е да бъдат направени ремонтни дейности, които значително увеличават стойността на имота, възможно е да бъдат направени редица  полезни разноски за имота, т,е, собственикът да е вложил значителни средства в имота, който се оказва изнесен на публична продан и така собственикът се постава пред реалната опасност не само да загуби имота, защото ще бъде продаден на публична продан, но и да изгуби сумите, с които се е увеличила стойността на имота в резултат на направените от него подобрения. Да се въздържа от извършването на подобрения, за да не изгуби и тях,  не е решение на въпроса, тъй като  за да ползва имота си, той трябва да го приведе и поддържа във вид, който позволява имотът да се ползва съобразно неговото предназначение.

Продължете към цялата статия…Правото на собственика, ипотекирал свой имот за обезпечение на чужд дълг