Защита при сключване на договор за заем чрез Интернет

Удобно, бързо и лесно изглежда да се вземе заем по интернет. Взимането е лесно- връщането не е весело, особено като се има предвид размера на лихвите и таксите по обслужване, които се начисляват.

Какви възражение би могъл да направи потребител, получил заем по интернет, ако се окаже в невъзможност да изплаща дълга?

 Тъй като сключването на договор по интернет подлежи на регулация чрез особени предвидени правила, при оспорване на задължението за връщане на заемната сума, заемодателят следва да установи по безспорен начин конкретни обстоятелства, свързани със сключването на договора.

Продължете към цялата статия…Защита при сключване на договор за заем чрез Интернет

ОСОБЕНОСТИ ПРИ СКЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ИНТЕРНЕТ

ОСОБЕНОСТИ ПРИ СКЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ИНТЕРНЕТ

За добро или за лошо живеем в технологичен свят. Интернет е навлязъл до такава степен в нашия живот, че е останал само спомен за начина, по който се живееше и  работеше само до преди десет – петнадесет години. За по-младите пък е дори трудно да си представят как сме се „оправяли“ без тази технология.

Продължете към цялата статия…ОСОБЕНОСТИ ПРИ СКЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ИНТЕРНЕТ