Съдът на европейския съюз  е институцията, която  е създадена с цел осигуряване на точно и еднакво тълкуване и прилагане на правото на ЕС. Съдилищата на държавите-членки, в това число и нашите съдилища са длъжни в своите актове да прилагат правото на ЕС/регламентите и директивите/. Европейското право се прилага в неговия точен смисъл, а когато възникне […]