Как да продам своя дял от общ имот, без да го предлагам за изкупуване на друг съсобственик

Общ имот

Съгласно чл. 33 от ЗС, съсобственик , който желае да продаде своя дял от съсобствен имот, трябва първо да го предложи за изкупуване на другия съсобственик. И  ако последният откаже да изкупи имота, чак тогава, съсобственикът може да  продаде имота на трето лице и то при същата цена, която е предложил за изкупуване на другия съсобственик за изкупуване.

Продължете към цялата статия…Как да продам своя дял от общ имот, без да го предлагам за изкупуване на друг съсобственик