Съдебна спогодба

Panama Business and Investment

Съдебната спогодба представлява потвърден от съда договор между страните по висящо дело, съгласно който договор страните на основата на взаимни отстъпки уреждат съществуващия между тях спор. С постигането на съдебна спогодба страните  прекратяват делото.

Страните при спогодба чрез взаимни отстъпки прекратяват изцяло или отчасти спора по делото. Възможно е тези отстъпки да не отговарят на действителното положение, но страните приемат договореното между тях за действително. Двете страни се задължават да считат, че правното положение между тях е такова, каквото го прогласява спогодбата.

За разлика от извънсъдебната спогодба, съдебната спогодба следва задължително да бъде сключена пред съд само в съдебно заседание. Нужно е също спогодбата да бъде потвърдена от съда. Съдът проверява не целесъобразността на спогодбата, не дали тя отговаря на действителното положение, а дали не противоречи на закона. Когато в производството участва прокурор, съдът потвърждава спогодбата като взема и неговото мнение. Съдът след като потвърди спогодбата прекратява делото.

Продължете към цялата статия…Съдебна спогодба