Съдебната спогодба представлява потвърден от съда договор между страните по висящо дело, съгласно който договор страните на основата на взаимни отстъпки уреждат съществуващия между тях спор. С постигането на съдебна спогодба страните  прекратяват делото. Страните при спогодба чрез взаимни отстъпки прекратяват изцяло или отчасти спора по делото. Възможно е тези отстъпки да не отговарят на […]