РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИМОТ Съгласно чл. 33 от Закона за собствеността, съсобственик има възможност да продаде своята част от вещта на трето лице, но след като я е предложил преди това за изкупуване на останалите съсобственици при същите условия. Тъй като това в редица случаи се явява неудобно за съсобственика, който желае да […]