Какво става с неприложените дворищно регулационни планове


Имам един имот близо до София, от който по регулация на времето са отнели определени квадратни метра и са ги придадени към съседен имот. Дворищнорегулационният план, с който е извършена промяната на регулационните линия между двата съседни имота е влязъл в сила, но регулацията не е приложена /няма плащане на обезщетение за уреждане на сметки по регулация/.

Продължете към цялата статия…Какво става с неприложените дворищно регулационни планове