Повод  за днешната статия е  запитвания от страна на граждани относно въпроси, свързани със застраховка „гражданска отговорност” и по-конкретно случаите, в които е договорено застрахователната премия да бъде изплатена на части . Чести са случаите, в които  застрахователните вноски не се внасят на падежа, настъпва застрахователното събитие –  ПТП, от което  възникват вреди на трети […]