„Гражданската отговорност” е вид  застраховка, при която застрахователят дължи плащане в рамките на определена застрахователна сума обезщетение, което застрахованият дължи на трето лице по силата на своята гражданска отговорност / за причинени вреди на договорна или извъндоговорна отговорност/. Застрахователният риск е опасността от възникването на отговорност на застрахования спрямо трети лица.Рискът може да бъде свързан […]