ЗАЩИТА СРЕЩУ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ Законът предоставя възможност на основание конкретни документи, изчерпателно изброени в чл. 417 от ГПК, да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение а именно: 1. акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища; 2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват […]