Теглихме със съпругата ми кредит за закупуване на семейно жилище – разказваше човекът срещу мен –  Оказа се така, че не можем да покриваме вноските по кредита. Наложи се да сключа нов договор за кредит за рефинансиране на задълженията по стария кредит. Този път сключих договора само от мое име. В този случай запазва ли […]