Задължения по кредити на съпрузи

Задължения по кредити на съпрузи

Много често клиенти ме питат какво се случва със задълженията им по кредити, които са били поети от единия или от двамата съпрузи по време на брака им, след като се разведат. В повечето случай, освен това се оказва, че само единият плаща задължението по кредита, а другият не дава нищо и платилият пита има ли някакви права и как да ги реализира, ако има такива.

Продължете към цялата статия…Задължения по кредити на съпрузи