Задължения по кредити на съпрузи

Задължения по кредити на съпрузи

Много често клиенти ме питат какво се случва със задълженията им по кредити, които са били поети от единия или от двамата съпрузи по време на брака им, след като се разведат. В повечето случай, освен това се оказва, че само единият плаща задължението по кредита, а другият не дава нищо и платилият пита има ли някакви права и как да ги реализира, ако има такива.

Продължете към цялата статия…Задължения по кредити на съпрузи

Фирми за събиране на вземания

Фирми за събиране на вземания

Много клиенти се оплакват, че са подложени на психически тормоз от служители на фирми за събиране на вземания. Обикновено звънят по телефон или изпращат писма, с които като обявяват  гражданите за длъжници на стари дългове, за които хората вече са забравили.

 На практика най-често става въпрос за задължения към мобилните оператори, задължения по  кредити, задължения за  вода и парно..

Подходът на служителите за събиране на вземания, когато търсят събиране на дълга чрез телефонни разговори обикновено е много агресивен и често преминава добрия тон. Освен това обажданията стават системни, а исканията все по-напористи. Често се случва да  изпратят и бланкетно писмо, в което посочват сума и срок за плащане и отправят закани, че при неплащане ще се обърнат към съдия-изпълнител. Дават малко или почти никаква информация за самото задължение и за основанието на което е възникнало. Често се легитимират като кредитори, придобили вземането на основание договор за цесия, сключен с кредитора,  между когото първоначално е възникнало задължението и гражданина.

 

Продължете към цялата статия…Фирми за събиране на вземания