Може ли да се прехвърли недвижим имот, собственост на един от съпрузите на друг съпруг с договор за издръжка и гледане? Няма пречка имот, лична собственост на един от съпрузите да бъде прехвърлен на друг съпруг срещу поемане на задължение за издръжка и гледане. По този въпрос е имало колебания в съдебната практика, с оглед […]