КАК СЕ ДОКАЗВА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СГРАДА

В момента, в който една сграда бъде построена на етап „груб строеж“, сградата или отделни самостоятелни обекти в нея –  например, апартаменти, офиси, ателиета, магазини, гаражи и т.н. могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка. До момента на изграждането на сградата на етап „груб строеж“ може да се прехвърля само правото на строеж по отношение на цялата сграда, съответно на отделни самостоятелни обекти в нея.

Продължете към цялата статия…КАК СЕ ДОКАЗВА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СГРАДА