По искане на Взискателя, въз основа на годно прано основание съдия-изпълнителят може да извърши въвод срещу лице, намиращо се в даден недвижим имот и да предаде имота на лицето, в полза на което имотът е присъден. Как може да защити правата си лицето, срещу което се извършва въвода и което съдия-изпълнителят иска да отстрани от […]