Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘европейско право’

Какво не е трудова злополука, според най-новите практики, съобразени с Европейското право

Марина отива на работа и по пътя претърпява злополука. Блъсната е от колоездач, при което пада и чупи дясна ръка и си навяхва крака. По спешност я откарват  в Пирогов, където се налага извършването на операция на счупената ръка., болничен престой, последващо лечение и рехабилитация.   Работодателят отказва да заведе злополуката като трудова, затова Марина […]

Коментирайте

Право на ЕС

Съдът на европейския съюз  е институцията, която  е създадена с цел осигуряване на точно и еднакво тълкуване и прилагане на правото на ЕС. Съдилищата на държавите-членки, в това число и нашите съдилища са длъжни в своите актове да прилагат правото на ЕС/регламентите и директивите/. Европейското право се прилага в неговия точен смисъл, а когато възникне […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии