Как се продава недвижим имот на ООД без решение на общото събрание

Не е необходимо решение на Общото събрание на ООД за продаване и купуване на недвижим имот от името на Дружество с ограничена отговорност. Управителят, в качеството си на представляващ и управляващ дружеството има …

Продължете към цялата статия…Как се продава недвижим имот на ООД без решение на общото събрание