Право на ЕС

Съдът на европейския съюз  е институцията, която  е създадена с цел осигуряване на точно и еднакво тълкуване и прилагане на правото на ЕС. Съдилищата на държавите-членки, в това число и нашите съдилища са длъжни в своите актове да прилагат правото на ЕС/регламентите и директивите/. Европейското право се прилага в неговия точен смисъл, а когато възникне съмнение относно  смисъла на дадена правна норма, съдът на ЕС е този, който може да даде /и то задължително за нашите съдилища/ тълкуване на нормата.

Продължете към цялата статия…Право на ЕС