Майката дължи обезщетение когато неправомерно възпрепятства личните контакти между бащата и детето

С  майката на детето ми сме разделени.  Упражняването на родителските права  е предоставено на нея. На мен е определен режим за осъществяване на лични контакти с детето. Тя обаче не спазва този режим. Когато дойде времето да взема детето при себе си, измисля всевъзможни причини да не ми го дава –  ту било болно, ту имало много да учи, а понякога просто не отваря вратата и не си вдига телефона, когато отида да го взема от дома й. Това хем ме ядосва, хем ме разстройва. На практика не знам кога ще си видя детето. Опитах какво ли не –  образувах изпълнително дело срещу нея, но това не помогна. Съденият изпълнител я привика на няколко пъти, тя най-накрая отиде, обясни нещо, но тъй или иначе не виждам детето и съдебният изпълнител не  можа да направи така, че да тя да изпълнява режима, определен за лични контакти.

Продължете към цялата статия…Майката дължи обезщетение когато неправомерно възпрепятства личните контакти между бащата и детето