СРОКОВЕ ЗА ОСПОРВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА БАЩИНСТВО

Два са основните проблеми, свързани с установяване кой е бащата на едно дете. По закон се счита, че баща на едно дете е съпругът на майката. Тази презумпция може и да не отговаря на действителното положение. Затова майката, нейният съпруг и детето имат право по съдебен ред да установят, че това не е вярно. За  съпругът на майката това право съществува до изтичането на една година от узнаването за раждането. За майката правото съществува до изтичане на една година от раждането, а за детето, съгласно чл. 62, ал. 4 СК,  – до изтичането на една година от навършването на пълнолетие.

Продължете към цялата статия…СРОКОВЕ ЗА ОСПОРВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА БАЩИНСТВО

Съпругът не е баща на детето?

Съгласно действащото законодателство, съпругът на майката, се счита за баща на детето, ако детето е родено по време на брака или до 300 дни от неговото прекратяване.

В много житейски ситуации обаче това твърдение не е вярно и биологичният баща е съвсем друг. В редица случаи майката има интерес да установи, че истинският баща на детето не е нейният съпруг/ бивш съпруг. Майката има интерес да направи това, например, ако  тя иска именно биологичният баща да бъде признат за законен баща на детето. За да стане това, обаче първо трябва да се обори  съществуващото предположение, че съпругът на майката е баща на детето.

Продължете към цялата статия…Съпругът не е баща на детето?

Бащинство – II част. Иск за установяване на бащинство

Снимка: clive_reedman Бащинството е биологичната връзка между детето и мъжа, от когото то е заченато. Докато произходът от майката се определя от раждането, произходът от бащата се определя от зачеването, поради което последното …

Продължете към цялата статия…Бащинство – II част. Иск за установяване на бащинство

Бащинство – I част. Предположение за бащинство

Снимка: Silvia de Luque Бащинството е биологичната връзка между детето и мъжа, от когото то е заченато. Докато произходът от майката се определя от раждането, произходът от бащата се определя от зачеването, поради …

Продължете към цялата статия…Бащинство – I част. Предположение за бащинство