Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

Категория: ‘Днес в кантората’

Какво се случи днес в кантората

Днес със запитване към кантората се обърна г-н М., във връзка със следия казус: Бил сключил предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата, на който се задължил да закупи един апартамент. Понеже продавачът се  отметнал от обещанието си да продаде имота, г-н М. беше обявил по съдебен ред предварителния договор за окончателен. После […]

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Права на заинтересованите при унищожаване на договор за покупко-продажба на недвижим имот Днес със запитване към мен се обърна г-жа Е. по повод въпроси, свързани с недвижими имоти.

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Има ли възможност банка да изнесе ипотекиран имот на публична продан, дори  ако се окаже, че ипотекиралият имота не е бил негов собственик Днес, по имейл  се получи следното запитване в кантората, касаещо проблеми във връзка с теглен банков кредит за обезпечение, на който беше ипотекиран недвижим имот. Ето какъв беше казусът:

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Какво е значението на решението на ОС на ООД за търсене на отговорност за причинени вреди на дружеството от бивш управител Днес при мен дойде г-жа М., силно обезпокоена. Поводът за нейното притеснение е, че беше осъдена  на първа инстанция да заплати сумата от 12 548 лева –  обезщетение за причинени на дружество с ограничена […]

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Съставлява ли частичното плащане признание на целия дълг и прекъсва ли то давността относно неплатената част от дълга Днес в кантората дойде г-н Т., който имаше следния въпрос: Срещу него през 2012год. беше образувано изпълнително дело пред ЧСИ за събиране на задължения по банков кредит. Съдебният изпълнител не беше успял да събере дълга от имуществото […]

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Във всички случаи на употреба на алкохол ли застрахователят може да откаже плащане на застрахователно обезщетение Днес при мен дойде г-н В. по повод получено от него писмо от застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“, съдържащо покана за заплащане на сума от 46 000 лева, съставляваща  обезщетение, което застрахователят бил платил на собственика на увреден автомобил от […]

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Кой е задължен да плаща на Топлофикация –  собственикът на имота или ползвателят, на когото ползването на имота е предоставено с бракоразводно решение Днес при мен дойде г-ж  Ж. със следния казус:

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Кои е задължен да плаща на Топлофикация –собственикът или наемателят на едно жилище Г-жа Т. отдава под наем недвижим имот от години, с доходите от който подпомага своята издръжка, тъй като пенсията й не е достатъчна, за да посрещне ежедневните си нужди.  Ето с какъв проблем се сблъска тя  с последните си наематели, във връзка, […]

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Правата на неползващият съпруг срещу този, който ползва имота Днес при мен дойде г-н Т. със следния въпрос: Преди две години се беше развел със съпругата си. По силата на бракоразводното решение семейното  жилище, което било закупено по време на брака и съответно съставлява обща тяхна собственост било предоставено за ползване на съпругата и ненавършилото […]

Коментирайте

Какво се случи днес в кантората

Каква е разликата между това да търсиш обезщетение за това, че не можеш да ползваш собствения си имот и за това, че не можеш да го отдаваш под наем Днес при мен дойде  г-н Х за съвет във връзка с  Решение, с което съдът отхвърляше предявения от него иск за присъждане на обезщетение  за пропуснати […]

Коментирайте

  • Най-популярни статиии