Казус в кантората

Може ли мъж, който твърди, че е биологичен баща на едно дете, да оспори припознаването на детето, извършено от друг мъж?

Днес при мен дойде мъж със следния въпрос.

Твърдеше, че е биологичен баща на едно момиченце, родено от жена, с която имал връзка  и която приключила преди известно време по нейно желание. Нямал брак с жената, но когато разбрал, че детето се е родило, искал да го припознае. Оказало се, че това не е възможно, тъй като детето вече било припознато от друг мъж, който бил вписан като баща на момиченцето в акта му за раждане.

Човекът искаше да знае какво може да направи, за да бъде признат той за законен баща на детето. Информацията, която беше събрал до момента сочеше, че общо взето нищо не може да направи, за да докаже, че той е баща на детето, при положение, че детето има вече установен произход от друг мъж. Евентуално можеше да се насочи към дирекция „Социално подпомагане“ или към прокурора и да търси тяхното съдействие за оспорване бащинството на детето, но не вярваше много тези институции да вземат на сериозно молбата му и да му помогнат да разреши проблема си.

Какви са правата на господина, който твърди да е биологичен баща на дете, което вече е припознато от друг мъж?

Съвсем доскоро се приемаше, че докато едно дете има установен произход от един баща, никой не може да претендира, че е баща на същото дете, докато първоначално установен произход не бъде оборен. Приемаше се, че в ситуация, подобна на тази на господина от днес, той няма друга възможност за защита, освен да се обърне към прокурора или социалните служби и да иска от тях да оспорят извършеното припознаване на детето.

Съвсем скоро обаче,  ВКС прие, че мъжът, който твърди да е биологичен баща на едно дете, може да оспори извършеното припознаване на детето от друг мъж. Оспорването на припознаването може да се извърши по съдебен ред.

За да стигне до този извод, ВКС се позовава на практиката на ЕСПЧ и приема, че един от аспектите на правото на зачитане на личния живот е правото да се установи произход и биологична връзка с дете, както и да се развие връзката между едно дете и неговия биологичен баща. Същевременно, друго основно човешко право е правото на достъп до съд за защита на гражданските права. Позовавайки се на посоченото, ВКС приема, че макар в българското законодателство да не е предвидена изрично възможност мъжът, който твърди да е баща на едно дете, което вече е припознато от друг мъж да има правна възможност да оспори това припознаване и да установява, че той е истински баща на детето, всъщност такава възможност съществува.

В случая на господина от днес,  той лично, без да сезира социалните служби или прокуратурата, може да предяви иск, за да оспори припознаването на детето, извършено т друг мъж и да установи по съдебен ред, че той е биологичен баща на детето.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.