Кога има смисъл да се иска прекратяване на дружество заради задължения на съдружник?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат трудово право
  4. /
  5. Кога има смисъл да...

Кирил дължал на Трифонов сумата от 7500 лева. Трифонов осъдил Кирил да му заплати посочената сума и образувал изпълнително дело срещу Кирил.

Кирил обаче не работел по трудов договор, поради което Трифонов не можел да наложи запор върху част от заплатата му. Кирил нямал и пари по банкови сметки, нито някакви други официални доходи и имущество, срещу които изпълнението да бъде насочено.

Какво можело да се направи тогава:

Кирил обаче бил съдружник с още двама души в дружество с ограничена отговорност. Като нямало какво друго да направи, за да събере вземането си и след като се допитал до редица юристи, боравещи с подобна материя, Трифонов решил да насочи изпълнението срещу дела на Кирил в дружеството с ограничена отговорност.

Процедурата в подобни случай е следната: Съдебният изпълнител, пред когото Взискателят /Трифонов/ е образувал дело срещу длъжника за събиране на вземането връчва на дружеството с ограничена отговорност уведомление на Взискателя за прекратяване участието на съдружника в дружеството. След изтичането на тримесечен срок съдебният изпълнител овластява Взсискателя да предяви иск за прекратяване на дружеството. Целта на прекратяване на дружеството е взикателят да насочи изпълнението срещу дружествения дял на съдружника, на който последният има право с прекратяване на дружеството.

С уважаването на така предявения иск, дружеството с ограничена отговорност се прекратява и съдружникът –длъжник получава равностойността на своя дружествен дял, срещу която взискателят може да насочи принудителното изпълнение.

Искът следва да бъде отхвърлен, ако се установи, че дългът междувременно е погасен. Това може да стане чрез плащане или по друг начин, например прихващане, опрощаване или по давност.

Съществува и една друга хипотеза, при която:

Макар и дългът да не е погасен, искът за прекратяване на дружеството следва да бъде отхвърлен. Това са случаите, при които задълженията на дружеството надхвърлят неговия актив. Ако зад дружествения дял на съдружника – длъжник стоят повече задължения, отколкото имущество, то длъжникът няма вземане по отношения на дружеството при неговото прекратяване, поради което и Взискателят нищо не би получил от прекратяване на дружеството. Той не би могъл да се удовлетвори от дружествения дял на длъжника, защото длъжникът няма вземане по отношения на дружеството за своя дружествен дял.

Процедурата по прекратяване на дружество с ограничена отговорност с разглежданата хипотеза няма за цел да наложи някаква санкция на дружеството или на длъжника-съдружник, а взискателят да събере вземането си от стойността на дружествения дял на съдружника- длъжник. Когато този съдружник не разполага с вземане спрямо дружеството, тъй като зад дружествения му дял не стоя права, няма смисъл от прекратяване на дружеството. Дори дружеството да бъде прекратено Взискателят пак няма да може да събере вземането си от дружествения дял на длъжника-съдружник, защото и самият съдружник няма вземане спрямо дружеството.

Ако е окаже така, че дружеството с ограничена отговорност има повече задължения, отколкото права и срещу дружествения дял на длъжника реално няма имущество срещу което да може да бъде насочено изпълнението, то искът на взискателя за прекратяване на дружеството с ограничена отговорност, в което съдружник е неговият длъжник, следва да бъде отхвърлен.

В разглеждания случай: Ако дружеството, в което Кирил е съдружник има повече задължения, отколкото имущество, то дори Трифонов да предяви иск за прекратяване на дружеството и дори дългът да не бъде погасен по един или друг начин, до прекратяване на дружеството няма да се стигне, защото с прекратяване на дружеството Кирил няма да получи никакво имущество, съответстващо на дружествения му дял в дружеството, срещу което Трифонов да може да насочи изпълнението.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.