Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Кога ползвателят може да развали сделката, с която е прехвърлил собствения си имот

Кога ползвателят може да развали сделката, с която е прехвърлил собствения си имот 03Съобщение, изпратено чрез онлайн форма за контакт:

 Баща ми продава на брат ми недвижим имот с учредено пожизнено вещно право на ползване. Брат ми се опитва да го изгони, за да продаде имота, а той е единствено жилище за баща ми. Следствие на непрекъснат психически тормоз, баща ми иска да развали сделката. Какъв е реда?

Отговор на запитването:

Здравейте,

Баща Ви има право на ползване и докато е жив има право да ползва имота, а брат Ви  притежава само т. нар. „гола собственост“. В случай, че брат Ви  възпрепятства ползването на имота от страна на баща Ви, баща Ви може да иска, включително по съдебен ред, да му бъде предоставено ползването  на имота.Баща Ви може развали сделката, само при наличието на съществено неизпълнение на някое от задълженията на брат Ви по сделката, например ако брат Ви в действителност да не е платил цената на имота. Ако няма реално извършено плащане, този факт е достатъчен за развалянето на сделката.


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с нашата кантора онлайн, като кликнете тук или директно на телефон 02-851-12-20.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

  • Най-популярни статиии