Незаконно ли е да се задържа трудовата книжка след прекратяване на трудовия договор?

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Незаконно ли е да...

Често хората считат, че трудовата книжка е просто поредната бумага, която отлежава в някой прашен шкаф, и не придават особено значение на малкото парче хартия.

А подобно отношение е погрешно, защото трудовата книжка всъщност е официален удостоверителен документ, съдържащ важна информация и удостоверяваща съществуването на определени факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, като например трудов стаж, работна заплата, прекратяването на трудови отношения и пр. и притежава доказателствено значение по смисъла на гражданското законодателство за фактите, отразени в нея.

Срещано често в практиката е…

При прекратяване на трудовите отношения, възникването на конфликтни ситуации между служителя и работодателя. В резултат на обтегнатите отношения е възможно и работодателят да забави, или дори да откаже връщането на трудовата книжка на служителя си.

Подобно задържане или просто забавяне може да се случи и чисто поради небрежно отношение на работодателя, без задължително да е налице някакво зложелателство от негова страна. Подобно задържане на трудовата книжка обаче, независимо от причината, е противоправно. Трудовото законодателство изрично предвижда, че работодателят е длъжен да оформи и върне трудовата книжка на служителя си незабавно, след прекратяване на трудовото отношения.

Нещо повече, за изпълнение на това си задължение работодателят не трябва да бъде поканен или подсещан.

Кой е отговорен?

Поради удостоверителния характер на трудовата книжка, при неизпълнение на задължението на работодателя да оформи и върне трудовата книжка, твърде вероятно е за служителя да настъпят вреди, като например трудности при започването на нова работа, при регистрация в бюрото по труда, спънки пред служите на НОИ и др. подобни.

В този случай законът изрично е предвидил обезщетение за така причинените вреди – работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено.

Размерът на това обезщетение е нормативно определен – това е размерът на брутното трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на служителя.

В случай че работодателят откаже да изплати така дължимото обезщетение доброволно, обезщетението може да се търси по съдебен ред.

Компетентен да разгледа иска е съответният районен съд.

В заключение, не бива да се подценява значението на трудовата книжка като един изключително важен за трудовите отношения документ, нито следва да се неглижира отношението към нея. А в случай че подобно неглижиране се извършва от страна на работодателя – да не се забравя, че същия носи отговорност.

Изготвил: Константин Стойчев

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.