Незаконно ли е да се задържа трудовата книжка след прекратяване на трудовия договор?

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Незаконно ли е да...

     Често хората считат, че трудовата книжка е просто поредната бумага, която отлежава в някой прашен шкаф, и не придават особено значение на малкото парче хартия. А подобно отношение е погрешно, защото трудовата книжка всъщност е официален удостоверителен документ, съдържащ важна информация и удостоверяваща съществуването на определени факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, като например трудов стаж, работна заплата, прекратяването на трудови отношения и пр. и притежава доказателствено значение по смисъла на гражданското законодателство за фактите, отразени в нея.

     Срещано в практиката е, при прекратяване на трудовите отношения, възникването на конфликтни ситуации между служителя и работодателя. В резултат на обтегнатите отношения е възможно и работодателят да забави, или дори да откаже връщането на трудовата книжка на служителя си. Подобно задържане или просто забавяне може да се случи и чисто поради небрежно отношение на работодателя, без задължително  да е налице някакво зложелателство от негова страна. Подобно задържане на трудовата книжка обаче, независимо от причината, е противоправно. Трудовото законодателство изрично предвижда, че работодателят е длъжен да оформи и върне трудовата книжка на служителя си незабавно, след прекратяване на трудовото отношения. Нещо повече, за изпълнение на това си задължение работодателят не трябва да бъде поканен или подсещан.

      Поради удостоверителния характер на трудовата книжка, при неизпълнение на задължението на работодателя да оформи и върне трудовата книжка, твърде вероятно е за служителя да настъпят вреди, като например трудности при започването на нова работа, при регистрация в бюрото по труда, спънки пред служите на НОИ и др. подобни. В този случай законът изрично е  предвидил обезщетение за така причинените вреди – работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено.

Размерът на това обезщетение е нормативно определен – това е размерът на брутното  трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на служителя.

       В случай, че работодателят откаже да изплати така дължимото обезщетение доброволно, обезщетението може да се търси по съдебен ред. Компетентен да разгледа иска е съответният районен съд.

       В заключение, не бива да се подценява значението на трудовата книжка като един изключително важен за трудовите отношения документ, нито следва да се неглижира отношението към нея. А в случай, че подобно неглижиране се извършва от страна на работодателя  – да не се забравя, че същия носи отговорност.

Изготвил: Константин Стойчев –  правоспособен юрист

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.